Avoimet taidekilpailut ja taiteilijahaut

TVT Asunnot Oy ja Upeart kutsuvat Suomessa asuvia ja työskenteleviä ammattitaiteilijoita ottamaan osaa Turun Mäntymäen yksivaiheiseen taidekilpailuun

 

 

Kuva: Ajak Arkkitehdit

Kilpailuohjelma

Mäntymäki

 

Mäntymäki (ruots. Tallbacka) on kaupunginosa Turussa. Se sijaitsee kaupungin keskustasta kaakkoon ja kuuluu keskustan suuralueeseen. Mäntymäki rajautuu Vähäheikkiläntiehen, Luolavuorentiehen, Kupittaankatuun ja Askaistentiehen. Naapurikaupunginosia ovat muun muassa Kurjenmäki, Vähäheikkilä ja III kaupunginosa.

 

Vuosina 1950–1953 Mäntymäen Toivolankadun varrelle rakennettiin yhdeksän miltei samanlaista viisikerroksista pistetaloa, jotka ovat pohjaltaan kolmisakaraisen tähden mallisia. Turun kaupungin talorakennustoimistossa työskennelleen arkkitehdin Viljo Laitsalmen piirtämät ”tähtitalot” saivat innoituksensa Ruotsissa suosituista tähdenmallisista tornitaloista, etenkin Tukholman Gröndalin kaupunginosan taloista.

 

Viljo Laitsalmen käsialaa ovat myös Harakkakallion Käpytien varteen 1950-luvun loppupuolella rakennetut viisi tornitaloa.

 

Kunnallissairaalantien varteen rakennettiin 1940-luvun loppupuolella kaksi- ja kolmekerroksisia harjakattoisia vuokrakerrostaloja, osittain hätäasuntotuotantona akuutin asuntopulan vuoksi. TVT Asunnot Oy päätti 2017 purkaa remonteista huolimatta nykyajan vaatimuksista jälkeen jääneet ja ankeiksi koetut talot. Seuraavan 15 vuoden aikana tilalle rakentuu uusia vuokrataloja, jolloin Kunnallissairaalantie 36–52:n alueen väkimäärä kasvaa kolmesta sadasta lähelle tuhatta henkeä.

 

Mäntymäen alueella on kaksi metsäistä kalliokukkulaa, Huvituksenpuisto ja Harakkakallio, joiden keskiosat ovat saaneet jäädä tiestön ja asutuksen keskelle rakentamattomina.

 

Kunnallissairaalantie 36 -uudisrakennushanke ja taidehankkeen tausta

 

TVT Asunnot Oy:n uudistuotantohanke Mäntymäessä osoitteessa Kunnallissairaalantie 36 on käynnistynyt vuonna 2020 ja sen suunnitelman mukainen lopullinen valmistumisajankohta on vuonna 2027. Hanke käsittää yhdeksän Ara-rahoitteista kerrostaloa, joihin valmistuu vuokraltaan kohtuuhintaisia koteja, joiden asukkaat valitaan noudattaen tulo- sekä omaisuusrajoja. Ensimmäiset kolme rakennusta ovat valmistuneet 2022 ja niissä asuu noin 300 asukasta. Vuonna 2025 alueella on valmiina seitsemän rakennusta, joissa on arviolta 700 asukasta. Rakennushankkeen valmistuessa yhdeksässä rakennuksessa asuu noin 800 asukasta.

 

TVT Asunnot Oy sai Vuoden parhaat ARA-neliöt 2024-palkinnon Mäntymäen uudistamishankkeesta, jossa teknisen käyttöikänsä lopussa olleiden 1950-luvun kerrostalojen tilalle nousee uusia ja moderneja Ara-vuokra-asuntoja alueen alkuperäisessä hengessä.

 

TVT Asunnot Oy:n esittelyvideo Mäntymäestä.

 

Mäntymäelle valmistuvat kodit ovat moderneja nykyiset asumisstandardit täyttäviä yksiöitä, kaksioita, kolmioita, neliöitä ja joukkoon mahtuu muutama isompikin perheasunto. Kodeissa on oma tilava lasitettu parveke, ja isoimmissa perheasunnoissa on myös oma ikkunallinen sauna. Kohteen sydämenä on asukkaiden yhteinen oleskelualue ja lasten leikkipaikka sisäpihan puolella. Suunnittelussa on hyödynnetty TVT:n asukaskyselyissä esiin tulleita toiveita, ja vaikka kodit ovat moderneja ja valoisia, ne toteutetaan Mäntymäen 1950-luvun historiallisessa hengessä.

 

Pieni osa asunnoista toimii satelliittiasuntoina pohjoisreunassa sijaitsevalle Mäntymäen perhekeskukselle, joka tarjoaa tukitoimia sekä kiireellisten sijoitusten että avohuollon tarpeisiin 0–17-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen, jonka lisäksi toinen pieni osa asunnoista on suunnattu Turun kaupungin vammaispalveluiden asiakkaille.

 

TVT Asunnot Oy:lle ja Kunnallissairaalantie 36 -rakennushankkeeseen ei ole määrätty taidevelvoitetta tai muuta ulkoista taiteen tilaamiseen ohjaavaa toimenpidettä. Taiteen tilaaminen Kunnallissairaalantie 36 -rakennushankkeessa perustuu TVT Asunnot Oy:n omaehtoiseen ajatukseen asumisen laadullisuuden vahvistamiseen tasokkaan julkisen taiteen kautta.

 

TVT Asunnot Oy ja Upeart toivovat, että hanke toimisi Suomessa esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä vapaaehtoisessa tilaajalähtöisessä julkisen taiteen toteuttamisessa.

 

Taidekilpailu järjestetään anonyymina taidekilpailuna ja sen järjestää yhteistyössä TVT Asunnot Oy ja Upeart.

 

Taiteen tavoitteet ja sijoittuminen

 

Kunnallissairaalantie 36 käsittää yhdeksän kerrostaloa sekä niiden pysäköintirakennukset, joiden keskelle muodostuu puistomainen alue. Aluetta halkoo kaikille ihmisille avoin läpikulkuväylä Toivolankadun ja Kunnallissairaalantien välillä. Kunnallissairaalantie 36 A–I-talojen pihanpuoleiset sisäänkäynnit sijaitsevat molemminpuolisesti tämän kulkuväylän varrella. Taiteen on ajateltu sijoittuvan tälle alueelle.

 

Kunnallissairaalantie 36 -uudiskorttelin suunnittelussa on pyritty kuuntelemaan asukkaita ja ottamaan heidän toiveitaan mahdollisimman hyvin huomioon. Saman asukaslähtöisyyden toivotaan jatkuvan taiteen suunnittelussa.

 

Korttelin identiteetti muodostuu lopulta sen asukkaista, jotka ovat myös taidehankkeen sydämessä. Taiteen toivotaan vahvistavan entisestään asukkaiden asuinpaikkaansa kohtaan kokemaa omistajuutta ja kotipaikkaylpeyttä. Muille alueella kulkeville taiteen toivotaan tuovan elämyksiä ja yllätyksellisyyttä, joka samalla viestii laadukkaasta rakennetusta ympäristöstä.

 

Tilaajan ehdotus taiteen sijoittamisesta on A–I-rakennusten sisäänkäyntien välitön läheisyys. Näin toteutettuna taide toimisi kiinnekohtana, joka nostaa sisäänkäynnit esiin pihapiirissä ja toimii rakennuksia toisistaan erottavana identiteetin luojana.

 

Myös muut ehdotukset taiteen sijoittamiselle hyväksytään.

 

Kilpailulla etsitään lähinnä kolmeulotteisia toteutuksia, jotka voidaan toteuttaa vapaasti seisovana, rakennusten tiilijulkisivuun kiinnittyvinä tai molempia kiinnitystapoja hyödyntävinä. Ehdotuksissa voidaan yhdistellä erilaisia tekniikoita ja materiaaleja, ja niiden valinnassa tulisi kiinnittää huomiota kestävyyteen.

 

Kuva: Ajak Arkkitehdit

 

Rakennusten värit, pintamateriaalit ja taiteen kiinnitys

 

Vapaasti seisovalle taiteelle on sisäpihan alueella hyvin tilaa, ja mikäli kilpailuehdotuksessa käytetään tilaajan ehdottamaa sijoittelua rakennusten sisäänkäyntien läheisyyteen, kaikkien rakennusten edestä löytyy tilaa vapaasti seisovalle toteutukselle.

 

Rakennusten tiilijulkisivut kestävät hyvin erilaisia kiinnityksiä. Tarkempia painorajoituksia ja muuta voi tarvittaessa kysyä kilpailusihteeriltä.

 

Rakennusten väreistä ja muista yksityiskohdista löytyy tarkemmat tiedot julkisivut.pdf-liitteestä.

 

Kilpailuaika

 

Kilpailu alkaa 6.2.2024 ja päättyy 15.5.2024 klo 23.59.

 

Osallistuminen

 

Kilpailuehdotukset voi jättää joko suomen tai englannin kielellä.

 

Osallistumiset jätetään osoitteessa https://upeart.com/taidekilpailu täyttämällä lomakkeessa pyydetyt kentät ja liittämällä pyydetyt liitteet:

 

1. Osallistujan koko nimi, tai ryhmillä yhteyshenkilön nimi, taiteilijanimi, teosehdotuksen nimi, sähköposti ja puhelinnumero

 

2. Teosluonnokset, joista käy arvostelun kannalta riittävän havainnollisesti selville teoksien ominaisuudet ja mittakaava. Tekijä voi valita esitystavan siten, että se tukee ehdotuksia. Kuvat pienoismalleista hyväksytään. Tiedostojen kuvakoko tulee olla vähintään 2339 x 3307 pikselin resoluutiolla, jolloin kuvat voidaan tarvittaessa tulostaa paperille A3-kokoisena 200dpi:n tarkkuudella.

 

3. Kuvaupotukset, joissa teokset on sijoitettu niiden paikoille. Osallistujan tulee tehdä kuvaupotuksia se määrä, mikä riittää havainnollistamaan kyseisen teosidean kokonaisuudessaan. Tiedostojen kuvakoko tulee olla vähintään 2339 x 3307 pikselin resoluutiolla, jolloin kuvat voidaan tarvittaessa tulostaa paperille A3-kokoisena 200dpi:n tarkkuudella.

 

4. Kirjallinen selostus (maksimi 4 000 merkkiä), johon sisältyy alustava arvio teoksien elinkaaresta, teoksien mitat sekä tiedot teoksien materiaaleista.

 

5. Kustannusarvio (maksimi 4 000 merkkiä), josta käy ilmi arvio teoksien vuotuisista huolto- ja ylläpitokustannuksista.

 

Kilpailumateriaalissa, luonnoksissa ja kirjallisessa selostuksessa ei saa olla näkyvissä taiteilijan tai taiteilijaryhmän henkilöllisyyteen viittaavaa merkintää, eikä kilpailutyön nimi saa viitata todelliseen olemassa olevaan henkilöön.

 

Kilpailija tai ryhmä voi jättää kaksi eri ehdotusta, jolloin kukin ehdotus jätetään omana osallistumisena omalla teosnimellä nimettynä.

 

Kilpailun järjestäjä julkaisee kilpailun voittaneesta ehdotuksesta tekijän nimen, teosehdotuksen nimen ja kuvia. Muista palkituista ehdotuksista julkaistaan tekijän nimi ja teosehdotuksen nimi.

 

Kilpailuehdotuksia ei säilytetä kilpailunjärjestäjän toimesta kilpailun päättymisen jälkeen.

 

Edellytykset osallistumiselle

 

Kilpailu on yleinen kaikille yli 18 vuotta täyttäneille ammattitaiteilijoille avoin taidekilpailu. Siihen voivat osallistua Suomessa asuvat ja Suomeen vakituisesti työskentelevät ammattitaiteilijat yksin, työparina tai ryhmänä, korkeintaan kahdella eri ehdotuksella / taiteilija, taiteilijapari tai taiteilijaryhmä. Taiteilija voi kuulua useaan ryhmään ja osallistua jokaisen ryhmän puolesta kahdella ehdotuksella.

 

Osallistuja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja vakuuttaa olevansa vähintään 18 vuoden ikäinen.

 

Arviointiperusteet

 

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kilpailuehdotusten sopivuuteen sijoitusympäristöön, eli asuinkortteliin ja sen yleiselle alueelle. Taiteellinen laatu, taiteen tuoma elämyksellisyys, toteutettavuus ja huollettavuus ovat osa arviointiperusteita.

 

Kilpailuehdotuksen tulee olla nimenomaan paikkasidonnainen Mäntymäelle suunniteltu teos, eli kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu tai toteutettu. Aikaisemmin julkistettu teos voidaan hylätä.

 

Tarvittaessa toteutettavan teoksen jatkotyöstämisessä taiteilija kehittää luonnostaan yhteistyössä tilaajan kanssa, niin että sen lopputulos vastaa taiteellisen laadun lisäksi kustannuksiltaan ja tekniseltä toteutettavuudeltaan tilaajan tavoitteita.

 

Palkinnot

 

Mikäli palkintoja vastaava määrä hyväksyttyjä kilpailuehdotuksia jätetään määräaikana, jaetaan kilpailussa seuraavat palkinnot:

 

1. palkinto            7 000

2. palkinto            5 000 €

3. palkinto            4 000 €

4. palkinto            2 000 €

5. palkinto            1 000 €

 

Palkinnot eivät ole verovapaita.

 

Palkintolautakunnalla on oikeus jakaa palkintojen kokonaissumma ilmoitetusta poikkeavasti, ja se voi myös halutessaan jakaa kunniamainintoja.

Palkinnoiksi ilmoitettu summa jaetaan, jos kilpailuun on jätetty vähintään palkintojen määrää vastaava määrä ehdotuksia. Jos kilpailuun hyväksyttyjä ehdotuksia on vähemmän kuin palkintoja, palkintolautakunnalla on oikeus harkita, mitkä palkinnot se jakaa.

 

Teostoteutuksen budjetti

 

Teostilauksen vastaanottavalle taiteilijalle maksetaan 25 000 € alv0 taiteilijapalkkio.

 

Tilaaja on varannut lisäksi taideteoksen toteutukseen 100 000 € alv0 maksimibudjetin, jonka tulee kattaa materiaalikulut, valmistuskulut sekä taiteilijan matkakulut Mäntymäelle.

 

Tilaaja vastaa valmiin taideteoksen kuljetuskustannuksista Mäntymäelle.

 

Tilaaja vastaa taideteosten perustuksista ja kiinnittämisestä sekä niiden kustannuksista.

 

Tilaaja vastaa taideteoksen mahdollisista sähkövedoista, perusvalaistuksesta sekä niiden kustannuksista.

 

Palkintolautakunta

 

Johannes Malmi, rakennuttamis- ja hankekehityspäällikkö, TVT Asunnot Oy

Markus Asukas, projektipäällikkö, TVT Asunnot Oy

Heini Aho, kuvataiteilija

Sauli Sirviö, kuvataiteilija

Anu Laitila, kulttuurijohtaja, Turun kaupunki

Susanna Hujala, kuraattori, Wäinö Aaltosen museo

Jarkko Kettunen, Arkkitehti, AJAK Arkkitehdit

Minna Havukainen, asukastoimikunnan puheenjohtaja

Yiorgos Slunga, taidekoordinaattori, Upeart

 

Palkintolautakunta voi halutessaan käyttää työssään asiantuntijoita, jotka eivät kuitenkaan osallistu taiteelliseen arviointiin.

 

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Olli Kulkki.

 

Teostoteutuksen aikataulu

 

Kunnallissairaalantie 36 -rakennushanke on alkanut vuonna 2020 ja valmiina on neljä taloa, joiden kodeissa jo asutaan. Seuraavaksi valmistumisvuorossa on kolme rakennusta, joista ensimmäisen on arvioitu valmistuvan vuoden 2024 lopulla. Kahden viimeisen rakennuksen tarkka aikataulu on vielä avoin.

 

Tilattavan teoksen valmistaminen voidaan tilaajan puolesta aloittaa heti teostilauksen vastaanottamisen jälkeen ja sen tulisi olla asennuksessa viimeistään 2025. Alueella ollessa jo asukkaita, moniosaiset toteutukset voidaan asentaa osa kerrallaan.

 

Mikäli teos toteutettaisiin tilaajan ehdotuksen mukaisesti jokaisen talon eteen levittäytyvänä tai osin muuten rakentamattomalle alueelle levittäytyvänä, teoksen lopullisesta valmistamisaikataulusta sovitaan erikseen taiteilijan kanssa. Teososat voidaan tehdä kerralla valmiiksi ja varastoida tilaajan toimesta odottamaan asennusta, tai valmistus voidaan tehdä osissa, jos se yhdessä koetaan parhaaksi tavaksi.

 

Taideteoksen tilaus

 

Palkintolautakunta antaa suosituksen teoksen tilaamisesta, joka ei ole tilaajaa sitova. TVT Asunnot Oy tekee erillisen päätöksen taideteoksen mahdollisesta tilaamisesta, joka voidaan tehdä kaikkien palkittujen kilpailuehdotusten joukosta.

 

Tekijänoikeudet

 

Jättäessään osallistumislomakkeen ja kilpailuehdotuksen kilpailuun osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeudet suunnittelemaansa sisältöön ja siitä että sisältö ei riko kolmannen osapuolen oikeuksia. Kilpailun Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sulkea pois osallistuja, joka on rikkonut sääntöjä, tai jos on syytä epäillä, että osallistuja on syyllistynyt epärehellisiin keinoihin kilpailussa.

 

Tekijänoikeudet kilpailuehdotukseen säilyvät ehdotuksen tekijällä. Kilpailun järjestäjällä on oikeus ilman eri korvausta käyttää palkittujen osallistujien nimiä ja teosehdotusten nimiä tiedotuksessaan ja markkinoinnissaan.

 

Tekijänoikeus tilattavaan teokseen sekä luonnoksiin säilyy taiteilijalla.

 

Tekijän ja teoksen nimi ilmoitetaan hyvän tavan mukaisesti teoksen kuvia käytettäessä.

 

Henkilötietosuoja

 

Keräämme ja käsittelemme yhteystietoja valinnan yhteydessä ja ottaessamme yhteyttä kilpailun osallistujiin. Luovutettuja henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

 

Maksut

 

Järjestäjä maksaa teostoteutuksen korvaukset laskua vastaan. Osallistujilta vaaditaan Y-tunnuksellinen mahdollisuus laskuttaa mahdolliset luonnos- ja toteutuspalkkiot järjestäjältä, tai vaihtoehtoisesti heidän tulee käyttää laskutuspalvelua. Järjestäjä antaa erilliset ohjeet laskuttamisesta.

 

Vastuut

 

Järjestäjän vastuut kilpailun osallistujia kohtaan rajoittuvat näissä säännöissä mainittujen palkkioiden lukumäärään ja arvoon. Sillä osallistujalla, joka valitaan toteuttamaan teos, tulee olla tarvittava vastuuvakuutus sekä tapaturmavakuutus, joka peittää ne mahdolliset henkilövahingot, joita voi ilmetä teoksen toteuttamisen yhteydessä.

 

Vastuuvapauksien perusteet

 

Järjestäjä ei millään tavoin vastaa niistä suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen kilpailuun osallistumisesta.

 

Muuta

 

Alueen itäreunassa olevan pysäköintirakennuksen lännenpuoleiseen julkisivuun on tilattu suoratilauksella kuvataiteilija Lars Holmströmin veistos ”Unda”. Pysäköintirakennuksen ja teoksen valmistumisaikataulu on kesäkuu 2024. Kilpailuun osallistujien ei tarvitse huomioida teosta suunnittelussaan.

 

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Kilpailussa sovelletaan Suomen lakia. Osallistumalla kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailusääntöjä. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa ja tarkentaa sääntöjä, mutta sitoutuu ilmoittamaan näistä yleisillä kanavilla, kuten kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi Järjestäjä pidättää oikeudet keskeyttää tai lopettaa kilpailun force majeuren perusteella.

 

Taidehankkeelle on myönnetty Taiteen edistämiskeskuksen 35 000 €:n prosentti rakennuskustannuksiin -apuraha.

 

Voittajien julkistaminen

 

Kilpailun voittajat julkistetaan kilpailun järjestäjän verkkosivuilla 19.6.2024 mennessä.

 

Lisätietoja

 

Kilpailuehdotuksia koskevat lisäkysymykset ja muut lisätiedot antaa kilpailusihteeri. Kilpailusihteeriin otetaan yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen taidekilpailu@upeart.com, jolloin kilpailusihteerille voi esittää kysymykset ja tarvittaessa varata myös puhelinajan.

 

Kysymykset ja annetut vastaukset julkaistaan kilpailusivulla https://upeart.com/taidekilpailu.

Ladattavat tiedostot

Kysymykset ja vastaukset

Laajemmat sijoituspaikkakuvat lisätty ladattavaksi 10.5.

 

Esimerkkikuvat taiteen sijoituspaikoista (Esimerkkikuvia taiteen sijoituspaikoista) lisätty ladattavaksi 25.3.2024. Liitettä päivitetty 27.3.2024 ja se sisältää nyt havainnekuvat jokaisen rakennuksen edustasta.

 

K: Tuleeko kilpailusivulle enemmän havainnekuvia teosten sijoituspaikoista?

 

V: Kilpailusivun liitteisiin joko valokuvia sisäänkäyntien ympäristöstä tai arkkitehdin tekemiä havainnekuvia maaliskuun aikana, 3.4.2024 mennessä.

 

K: Mitä talojen perusvalaistus pitää sisällään? Mikä on arvioitu perusvalaistuksen odotettu elinkaari?

 

V: Valaisimista lisätietoa: Talojen julkisivuissa valaisimien elinikä 50 000 h. Pylväsvalaisimien elinikä 100 000 tai 150 000 h. Julkisivuvalaisimet Ensto Largo, pylväsvalaisimet Ensto Maestro 4,5 m pylväällä.

 

K: Miten kiinnitys tiiliseinään voidaan toteutetaa ja mitkä ovat kiinnityspisteiden kuormarajat?

 

V: Kiinnityksistä: pelkkään tiilimuuraukseen kiinnitetään poraus-/tulppakiinnityksillä, joiden kapasiteetti on luokkaa 20-30 kg/kiinnityspiste.  Järeämmät kiinnitykset riippuvat siitä mitä kiinnitetään, mihin suuntaan se rasittaa muurausta ja millaiseen kohtaan kiinnitykset sijoittuu esimerkiksi julkisivun aukkoihin nähden. Järeämmät kiinnitykset pitää suunnitella tapauskohtaisesti, koska kiinnitys pitää viedä muurauksen läpi kantavaan runkoon.

Osallistumislomake

Sähköpostilista

Tiedotamme tulevista kilpailuista ja hauista taiteilijoita sähköpostilistamme kautta.

Sulkeutuneet taidekilpailut

Mutkalammin tuulipuiston kaksivaiheinen teoshaku
Lahden Svinhufvudinkadun yksivaiheinen taidekilpailu
Espoon Karakalliontien kaksivaiheinen teoshaku
Oulu2026 kulttuuripääkaupunkivuoden teossarjan portfoliohaku
Nuorille taiteilijoille suunnattu avoin taiteilijahaku Jorma Hautalan teostoteutukseen
Joensuun Ellin ja Upeartin järjestämä sanallisen teosidean ja portfolion yhdistelmähaku