Avoimet taidekilpailut

Lahden Svinhufvudinkadun yksivaiheinen taidekilpailu

Lahden Talot kutsuu Suomessa asuvia ja työskenteleviä taiteilijoita ottamaan osaa avoimeen yksivaiheiseen Svinhufvudinkatu 7, 9 ja 11 taidekilpailuun.

 

Kilpailu alkaa 13.6.2022 ja päättyy 16.9.2022 klo 23.59.

Kilpailuohjelma

Taidekilpailun tausta

 

Lahden Asunnot Oy:n uudistuotantohanke osoitteessa Svinhufvudinkatu 7, 9, ja 11 on yhtiön ensimmäinen puukerrostalokohde. Taidekilpailun kohteena oleva kortteli toteutetaan vaiheittain.

 

Ensimmäisenä toteutukseen tuleva Svinhufvudinkatu 11 käsittää 55 opiskelija-asuntoa. Kohteen rakentaminen on käynnistynyt kesäkuussa 2021, ja sen valmistumisajankohta on marraskuussa 2022.

 

Taideteosten sijaintipaikat on rajattu asuinrakennusten ensimmäisten kerrosten itäjulkisivuihin (taideteosalueet 1, 2 ja 3) ja talousrakennusten länsijulkisivuihin (taideteosalueet 4, 5 ja 6).

 

Taidekilpailu järjestetään anonyymina taidekilpailuna, sen järjestäjä on Lahden Talot Oy ja sitä koordinoi Upeart.

 

 

Taiteen tavoitteet ja ympäristö

 

Taidekilpailun tarkoituksena on etsiä Lahden Kartanon kaupunginosan kortteliin 222, tonteille 20, 21 ja 22 rakennettavien kolmen 5-kerroksisen puukerrostalon ja niitä palvelevien talousrakennusten yhteyteen, uniikki taideteosten sarja, jonka toivotaan muodostavan toisiinsa sopivan kokonaisuuden.

 

Kilpailuehdotuksen aihe ja toteutustapa on vapaa. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon teoksen helppohoitoisuus ja elinkaarikestävyys.

 

Kaupunkirakenteessa kortteli sijoittuu näkyvälle paikalle vilkkaan Svinhufvudinkadun ja urheilukeskuksesta satamaan sekä Ankkurinalueelle johtavan Satamaradanpolun kevyenliikenteenväylän väliin. Etäisyys Lahden torilta on 1 km, Lahden urheilukeskukseen 0,5 km ja Sibeliustalolle 0,5 km.

 

Kohteen itäpuolella on kokonaisuutena valtakunnallisesti arvokas 1950-luvulla rakennettu kampusalue okrankeltaiseksi rapattuine julkisivuineen.

 

Satamaradanpolun pohjoispäässä sijaitsee puinen Sibeliustalo, jonka ympärille perustettiin vuonna 2000 puuarkkitehtuuripuisto, joka on täydentynyt ”Spirit of Nature” -palkinnon voittaneiden arkkitehtien töillä, kuten Gert Wingårdhin – ensimmäisen palkinnonsaajan Renzo Pianon kunniaksi suunnittelemalla – Piano-paviljongilla, Kengo Kuman valotaidekatoksella sekä Richard Leplastrierin puuspiraalilla. Seuraaviksi toteutuskohteiksi on esitetty mm. Peter Zumthorin näköalatasannetta ja José Cruz Ovallen ratapenkan laituria.

 

Satamaradanpolun eteläpäässä sijaitsevat urheilu- ja messukeskus sekä hiihtomuseo vetävät satoja tuhansia kävijöitä vuosittain.

 

Svinhufvudinkadulle ja Satamaradanpolulle sijoittuvalta taiteelta toivotaan luontevaa sopivuutta ympäristöön. Tavoitteena on, että teokset elävöittävät kaupunkitilaa ja luovat kortteliin identiteettiä.

 

Google Maps

 

 

Kiinnitys, materiaalit ja värit

 

Taideteokset 1–3:

 

Vaakasuuntainen ulkoverhouspaneeli UYV, paksuus 28 mm, (peittoleveys 132,3 mm), joka on peittomaalattu vaalealla okralla NCS S 1020-Y20R. Kiinnitysmahdollisuus taustarunkoon pystysuuntaisesti k 600 mm, maksimipaino 30 kg/m2.

 

 

Taideteokset 4–6:

 

CLT-elementti, joka on peittomaalattu vaalealla okralla NCS S 1020-Y20R. Kiinnitysmahdollisuus vapaasti, maksimipaino 30 kg/m2.

 

 

Julkisivupinnasta ulospäin tulevien teosten osien tulee olla irti alustastaan teknisistä syistä.

Taideteosten valaisemiseksi varataan pihalle sähköpisteet.

 

 

Kilpailuaika ja osallistuminen

 

Kilpailu alkaa 13.6.2022 ja päättyy 16.9.2022 klo 23.59.

 

Kilpailuun voi osallistua täyttämällä osallistumislomakkeen verkossa tai toimittamalla osallistumismateriaalit postilla tai muulla toimitustavalla taidekilpailun järjestäjälle.

 

Kilpailuehdotukset voi jättää joko suomen tai englannin kielellä.

 

 

Osallistuminen sähköisesti

 

Verkossa jätetyt osallistumiset jätetään osoitteessa https://upeart.com/taidekilpailu  täyttämällä lomakkeessa pyydetyt kentät ja liittämällä pyydetyt liitteet:

 

 1. Koko nimi, teosehdotuksen nimi, sähköposti ja puhelinnumero
 2. Liitteet 1–3: Teosluonnokset, joista käy arvostelun kannalta riittävän havainnollisesti selville teoksien ominaisuudet ja mittakaava. Tiedostojen kuvakoko tulee olla vähintään 2340 x 3300 pikseliä 200 ppi:n resoluutiolla, jolloin kuvat voidaan tarvittaessa tulostaa paperille A3-kokoisena. Tekijä voi valita esitystavan siten, että se tukee ehdotuksia. Kuvat pienoismalleista hyväksytään.
 3. Liitteet 4–6: kuvaupotukset, joissa teokset on sijoitettu niille varatuille alueille ulkoseinissä. Tiedostojen kuvakoko tulee olla vähintään 2340 x 3300 pikseliä 200 ppi:n resoluutiolla, jolloin kuvat voidaan tarvittaessa tulostaa paperille A3-kokoisena.
 4. Kirjallinen selostus (maksimi 4 000 merkkiä), johon sisältyy alustava arvio teoksien elinkaaresta, teoksien mitat sekä tiedot teoksien materiaaleista.
 5. Kustannusarvio (maksimi 4 000 merkkiä), josta käy ilmi taiteilijapalkkion suuruus sekä arvio teoksien vuotuisista huolto- ja ylläpitokustannuksista.

 

Kilpailumateriaalissa, luonnoksissa ja kirjallisessa selostuksessa ei saa olla näkyvissä taiteilijan tai taiteilijaryhmän henkilöllisyyteen viittaavaa merkintää, eikä kilpailutyön nimi saa viitata todelliseen olemassa olevaan henkilöön.

 

Kilpailija tai ryhmä voi jättää useampia ehdotuksia, jolloin kukin ehdotus jätetään omana osallistumisena omalla teosnimellä nimettynä.

 

Kilpailuehdotuksia ei säilytetä kilpailunjärjestäjän toimesta kilpailun päättymisen jälkeen.

 

 

Osallistuminen postilla tai muulla toimitustavalla

 

Osallistumiset tulee sulkea kirjeeseen tai pakettiin, ja lähetys tulee osoittaa otsikolla ”TAIDEKILPAILU SVINHUFVUDINKATU 11” ja toimittaa osoitteeseen Lahden Talot Oy, Mariankatu 9, 15110 Lahti. Kilpailija vastaa kuljetuksesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.

 

Lähetykseen liitetään seuraavat dokumentit:

 

 1. Enintään kolme kappaletta A3-kokoiselle pohjalle tehtyjä luonnoksia, joista käy arvostelun kannalta riittävän havainnollisesti selville teoksien ominaisuudet ja mittakaava. Tekijä voi valita esitystavan siten, että se tukee ehdotuksia. Osallistuminen ei saa sisältää pienoismalleja, mutta kuvat pienoismalleista hyväksytään.
 2. Kuvaupotukset, joissa teokset ovat sijoitettu niille varatuille alueille ulkoseinissä.
 3. Kirjallinen selostus (maksimi A4), johon sisältyy alustava arvio teoksien elinkaaresta, teoksien mitat sekä tiedot teoksien materiaaleista.
 4. Kustannusarvio (erillinen A4), josta käy ilmi taiteilijapalkkion suuruus sekä arvio teoksien vuotuisista huolto- ja ylläpitokustannuksista.
 5. Suljettu kirjekuori, jonka sisällä on taiteilijan tai taiteilijaryhmän nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

 

Kilpailutyö, kaikki liitteet ja suljettu kirjekuori on varustettava kilpailutyön nimellä. Kilpailumateriaalissa ei saa olla näkyvissä taiteilijan tai taiteilijaryhmän henkilöllisyyteen viittaavaa merkintää, eikä kilpailutyön nimi saa viitata todelliseen olemassa olevaan henkilöön.

 

Kilpailija tai ryhmä voi jättää useampia ehdotuksia, jolloin kukin ehdotus toimitetaan omana lähetyksenä omassa kuoressa omalla teosnimellä nimettynä.

 

Fyysisesti toimitettujen kilpailuehdotusten tulee olla perillä tai todistettavasti jätetty postin tai muun kuljetusliikkeen toimitettavaksi ennen määräajan sulkeutumista 16.9.2022 klo 23.59.

 

Taidekilpailun järjestäjä ei vastaa postin tai muun kolmannen osapuolen virheistä.

 

Kilpailuehdotuksia ei palauteta eikä vakuuteta järjestäjän toimesta. Kilpailijan on halutessaan itse säilytettävä alkuperäiskappaleet.

 

Myöhästynyt tai kilpailuohjelman vastainen ehdotus voidaan poistaa kilpailusta.

 

Kilpailuehdotuksia ei säilytetä kilpailunjärjestäjän toimesta kilpailun päättymisen jälkeen.

 

 

Edellytykset osallistumiselle

 

Kilpailu on yleinen, kaikille yli 18 vuotta täyttäneille avoin taidekilpailu. Siihen voi osallistua Suomessa asuvat ja työskentelevät taiteilijat yksin, työparina tai ryhmänä, usealla eri ehdotuksella. Taiteilija voi kuulua useaan ryhmään ja osallistua jokaisen ryhmän puolesta usealla ehdotuksella.

 

Osallistuja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja vakuuttaa olevansa vähintään 18 vuoden ikäinen.

 

 

Arviointiperusteet

 

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kilpailuehdotusten taiteellisuutta, elämyksellistä laatua sekä sopivuutta kohteeseen, korttelikokonaisuuteen ja ympäröivään kaupunkitilaan. Arviointiperusteena ovat myös toteutettavuus ja huollettavuus.

 

Kilpailuehdotuksen tulee olla nimenomaan paikkasidonnainen Svinhufvudinkadulle suunniteltu teos, eli kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu tai toteutettu. Aikaisemmin julkistettu teos voidaan hylätä.

 

Tarvittaessa toteutettavan teoksen jatkotyöstämisessä taiteilija kehittää luonnostaan yhteistyössä tilaajan kanssa, niin että sen lopputulos vastaa taiteellisen laadun lisäksi kustannuksiltaan ja tekniseltä toteutettavuudeltaan tilaajan tavoitteita.

 

 

Palkinnot

 

Mikäli palkintoja vastaava määrä hyväksyttyjä kilpailuehdotuksia jätetään määräaikana, jaetaan kilpailussa seuraavat palkinnot:

 

 1. palkinto 5 000
 2. palkinto 3 000 €
 3. palkinto 1 000 €

 

Palkinnot eivät ole verovapaita.

 

Palkintolautakunnalla on oikeus jakaa palkintojen kokonaissumma ilmoitetusta poikkeavasti, ja se voi myös halutessaan jakaa kunniamainintoja.

 

Palkinnoiksi ilmoitettu summa jaetaan, jos kilpailuun on jätetty vähintään palkintojen määrää vastaava määrä ehdotuksia. Jos kilpailuun hyväksyttyjä ehdotuksia on vähemmän kuin palkintoja, palkintolautakunnalla on oikeus harkita, mitkä palkinnot se jakaa.

 

Kilpailunjärjestäjä julkaisee kolmesta palkitusta kilpailuehdotuksesta taiteilijanimen, kuvan teosehdotuksesta sekä teosnimen. Palkitsemattomia kilpailuehdotuksia ei julkaista.

 

 

Teostoteutuksen budjetti

 

Teoksien toteutukseen varattu budjetti on 30 000 € sis ALV.

 

Hinnan tulee kattaa taideteoksien suunnittelun ja toteutuksen materiaalikulut sekä taiteilijan matkakulut.

 

Teoksien kuljetus-, asentamis- ja valaistuskustannuksille on varattu jokaiselle talolle erillinen budjetti 1 850 € sis ALV.

 

Kilpailuehdotus on suunniteltava siten että teokset ovat realistisesti toteutettavissa tällä yhteisbudjetilla

 

 

Palkintolautakunta

 

 • Jukka Anttonen, toimitusjohtaja Lahden Talot Oy
 • Piia Jokiaho, markkinointipäällikkö, Lahden Talot Oy
 • Harry Koskela, kiinteistöjohtaja, Lahden Talot Oy
 • Martti Tokola, toimitusjohtaja, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
 • Elisa Lientola, kuvanveistäjä
 • Tapio Anttila, sisustusarkkitehti

 

Palkintolautakunta voi halutessaan käyttää työssään asiantuntijoita, jotka eivät kuitenkaan osallistu taiteelliseen arviointiin.

 

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii taidekoordinaattori Jorgos Fanaris, Upeart.

 

 

Taideteoksen tilaus

 

Palkintolautakunnan päätös ei ole tilaajaa sitova, ja Lahden Talot Oy tekee erillisen päätöksen taideteoksen mahdollisesta tilaamisesta. Päätös teostilauksesta voidaan tehdä kaikkien kilpailuun osallistuneiden ehdotusten joukosta.

 

 

Tekijänoikeudet

 

Jättäessään osallistumislomakkeen ja kilpailuehdotuksen kilpailuun osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeudet suunnittelemaansa sisältöön ja siitä että sisältö ei riko kolmannen osapuolen oikeuksia. Kilpailun Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sulkea pois osallistuja, joka on rikkonut sääntöjä, tai jos on syytä epäillä, että osallistuja on syyllistynyt epärehellisiin keinoihin kilpailussa.

 

Tekijänoikeudet kilpailuehdotukseen säilyvät ehdotuksen tekijällä. Kilpailun järjestäjällä on oikeus ilman eri korvausta käyttää palkittujen ehdotusten nimiä sekä kuvia tiedotuksessaan ja markkinoinnissaan.

 

Tekijänoikeus mahdollisesti tilattavaan teokseen sekä luonnoksiin säilyy Taiteilijalla.

 

Tekijän ja teoksen nimi ilmoitetaan hyvän tavan mukaisesti teoksen kuvia käytettäessä.

 

 

Henkilötietosuoja

 

Keräämme ja käsittelemme yhteystietoja valinnan yhteydessä ja ottaessamme yhteyttä kilpailun osallistujiin. Luovutettuja henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

 

 

Maksut

 

Järjestäjä maksaa korvaukset laskua vastaan. Osallistujilta vaaditaan Y-tunnuksellinen mahdollisuus laskuttaa mahdolliset luonnos- ja toteutuspalkkiot järjestäjältä, tai vaihtoehtoisesti heidän tulee käyttää laskutuspalvelua. Järjestäjä antaa erilliset ohjeet laskuttamisesta.

 

Palkkiot ovat veronalaista tuloa ja voittajien tulee itse huolehtia asiaan kuuluvista ilmoituksista viranomaisille. Järjestäjä ei vastaa kilpailun osallistujille osoitetuista veroseuraamuksista. Osallistuja ei voi vaatia Järjestäjältä raha- tai muita korvauksia.

 

 

Vastuut

 

Järjestäjän vastuut kilpailun osallistujia kohtaan rajoittuvat näissä säännöissä mainittujen palkkioiden lukumäärään ja arvoon. Sillä osallistujalla, joka valitaan toteuttamaan teos, tulee olla tarvittava vastuuvakuutus sekä tapaturmavakuutus, joka peittää ne mahdolliset henkilövahingot, joita voi ilmetä teoksen toteuttamisen yhteydessä.

 

 

Vastuuvapauksien perusteet

 

Järjestäjä ei millään tavoin vastaa niistä suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen kilpailuun osallistumisesta.

 

 

Muuta

 

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Kilpailussa sovelletaan Suomen lakia. Osallistumalla kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailusääntöjä. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa ja tarkentaa sääntöjä, mutta sitoutuu ilmoittamaan näistä yleisillä kanavilla, kuten kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi Järjestäjä pidättää oikeudet keskeyttää tai lopettaa kilpailun force majeuren perusteella.

 

 

Voittajien julkistaminen

 

Kilpailun voittajat julkistetaan kilpailun järjestäjän verkkosivuilla 22.10.2022 mennessä.

 

 

Lisätietoja

 

Kilpailuehdotuksia koskevat lisäkysymykset ja muut lisätiedot antaa kilpailusihteeri Jorgos Fanaris, Upeart. Kilpailusihteeriin otetaan yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen taidekilpailu@upeart.com, jolloin kilpailusihteerille voi esittää kysymykset ja tarvittaessa varata myös puhelinajan.

 

Kysymykset ja annetut vastaukset julkaistaan kilpailusivulla https://upeart.com/taidekilpailu.

 

Liitteet:

 

 • Asemapiirros.pdf
 • 7 ja 9 pääty itään.pdf
 • 11 pääty itään.pdf
 • Piharakennukset länteen.pdf
 • Svinhufvudinkatu 11 näkymä.pdf

Sähköinen osallistumislomake

Ladattava kilpailuohjelma ja liitteet

Sulkeutuneet taidekilpailut

Espoon Karakalliontien Kaksivaiheinen teoshaku
Oulu2026 kulttuuripääkaupunkivuoden teossarjan portfoliohaku
Nuorille taiteilijoille suunnattu avoin taiteilijahaku Jorma Hautalan teostoteutukseen
Joensuun Ellin ja Upeartin järjestämä sanallisen teosidean ja portfolion yhdistelmähaku